COMMUNICATIE & EVENTS

Beursvloer Den Haag - september 2018

Voor de de Beursvloer Den Haag, tijdens het MKB Groei Event, heb ik voor de Haagse Uitdaging zowel de communicatie mogen verzorgen als het eventmanagement.

Communicatie:

 • PR: schrijven persberichten
 • website beheer
 • social media beheer
 • content management
 • begeleiding, ontwerp en productie communicatiemiddelen
 • maken en vormgeving powerpointpresentatie

Eventmanagement:

 • invulling workshop
 • opstellen draaiboek
 • opstellen fondsaanvragen & projectplan
 • opstellen begroting
 • budgetbeheer
 • inrichting locatie