COMMUNICATIE & EVENTS

Voorschoten Jazz Culinair - juni 2017

Voor het 2e jaar heb ik in opdracht van het bestuur van Voorschoten Jazz Culinair zowel de communicatie mogen verzorgen als het eventmanagement.

Communicatie:

 • afstemming en communicatie met aanwezige horeca
 • PR: schrijven persberichten
 • website beheer
 • social media beheer
 • content management
 • fotografie
 • begeleiding ontwerp en productie communicatiemiddelen

Eventmanagement:

 • afstemming en communicatie met aanwezige horeca
 • sponsoring  (sponsorplan, contacten sponsors)
 • (mede) opstellen veiligheidsplan
 • opstellen draaiboek
 • opstellen begroting
 • budgetbeheer
 • inrichting locatie